Eva de Wolff © • www.evadewolff.dk

 

 

De fleste mennesker bemærker ikke chancen,

når den banker på, fordi den kommer i form af

hårdt arbejde

H. L. Mencken

 

 

 

 

 

Jeg er uddannet ergoterapeut og arbejder i dag som arbejdsmiljøkonsulent i Sønderborg Kommune, Social & Sundhed

 

Mine hovedansvarsopgaver er:

  • Udarbejdelse af politikker og retningslinier for arbejdsmiljøområdet
  • Hente og formidle viden om arbejdsmiljø til organisationen
  • Opsamling og ananlyse vedr. sygefravær
  • Udarbejdelse af arbejdsmiljørapporter 
  • Bistå enhederne ved besøg fra Arbejdstilsynet
  • Bistå enhederne med arbejdsmiljøarbejdet, opfølgning på tilsyn og evt. løsninger og tilbagemeldinger på påbud
  • Formand for CMU's arbejdsmiljøgruppe
  • Bindeled for Social og Sundhed til HMU's arbejdsmiljøgruppe og kommunens arbejdsmiljøkoordinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejser

At rejse er at leve...

Nogle fotos og oplevelser fra de seneste år

 

Arbejdsmiljølinks - og andet

Nyttige links til sider jeg selv ofte bruger

 

Kontakt

Mail og postadresse